PDA

Zobacz pełną wersję : Zmodyfikowane Firmware dla Symbian^1


 1. pomoc w modyfikacji tel. nokia 5800
 2. windows 8 na nokia 5800 ukazał się
 3. Symbian Anna v7.9 PL
 4. SONY VIVAZ SYMBIAN S60V5 PILNIE POTRZEBNA POMOC!
 5. C6 Firmware RM-612 42.0.004 Dragon
 6. Zmodyfikowany firmware pod C6-00
 7. Nokia 5230 LinsPirat LTS Rev2 Custom Firmware
 8. Nokia Brillant nie wyszukuje USB
 9. [5800] Sensation Brilliant port C6 (V 60.0.003/V42.0.004)
 10. [5230] Sensation Next Port C6 (v51.06.002/v41.0.010)
 11. [5530] Sensation Next Port C6 (v40.0.003/v41.0.010)
 12. [5800] Sensation Next Port C6 (v60.0.003/v41.0.010)
 13. Firmware 5800-RM-356 (v60.0.003/v41.0.010)
 14. [5230] Port N97 Mini by Dominik & Boniek1993
 15. [5230/5233] MyCFW 3 - AddonPack
 16. Testy CFW - ogłoszenia
 17. [5800] Nova Refresh
 18. v42 soft z innego forum ;)
 19. [5800] Czysty Port C6 v41.0.010 - dla kucharzy
 20. [5230] Nokia Aesthetic - 51.6.002
 21. Nokia 5230 | 5233 - RM-588 | RM-625 - Mobilium
 22. MyCFW by DominiK
 23. [5800] Sensation Pro Edition HotFix (Port C6 v60.0.003/v41.0.010)
 24. 42.0.4
 25. NAWIGACJA - Nova nokia 5800
 26. [5800] Sensation Pro Edition port C6 (v60.0.003/v41.0.010) by Sztandar & Potok666
 27. [5800] Sensation v2
 28. [5230] NoVa Series
 29. [5230] Refresh v2 PL 51.6.002
 30. NoVa nie tylko na 5800
 31. [5230] C6-V41 For 5230-V51.6.002 By PatrykTgk
 32. [C6] RM-612 40.0.021 0597993 "C6 TNC Edition v2"
 33. [5800] NoVa Series
 34. [5800] Sensation
 35. [5800] Czysty port C6
 36. Blaze v2 RM-356
 37. [5230] FW by BlimeR v1 (50.6.002)
 38. [5800]Flow Eficiente (13.11.2011r.) v60.0.003/v41.0.10
 39. [5530] Phoenix SilverStar
 40. [5800] Phoenix SilverStar
 41. [5800]Flow Eficiente 60.0.003/41.0.10
 42. Instrukcja zmiany firmware - Phoenix.
 43. [5800] CFW by Sławas v1.01 RM-356 52.0.101/41.0.010 C6 port
 44. [5800]Flow 52.0.007/v41.0.10 .:HOTFIX:. 30.10.2011r.
 45. [5800]Phoenix XtreMe
 46. [5800]Flow 52.0.007/v41.0.10
 47. [5800] CFW by Sławas RM-356 52.0.101/41.0.010
 48. [5800] Phoenix Legacy 24.09.2011
 49. [5230, 5530, 5800, X6] Symbian Anna Custom Firmware v6.2
 50. [5800] V 52.0.007 Base for next CFW
 51. [5800] Symbian Anna Custom Firmware v6.2
 52. [5800] Phoenix Legacy 12.08.2011 ..:Small Update:..
 53. [5800]Sunshine 52.0.007/v40.0.021
 54. [5800] Phoenix Legacy
 55. [5800]Primero^2 52.0.007/v40.0.021
 56. [5230] MyFirmware v1 (50.6.002)
 57. [5800]Precious Belle 52.0.007/40.0.021 port C6 UPDATE 09.07.2011
 58. [5800]Primero^1 52.0.007 [C6v40]
 59. [5800]Precious Belle 52.0.007/40.0.021 port C6
 60. [5800]C6v40 Synthia^1
 61. [5800]Precious Evolve 52.0.007/C6v20
 62. [5800] Phoenix ..:Update 26.06.2011:.. Hot Fix!!!!
 63. [5800] C6 RM-612 V40.0.021 Clean
 64. C6 RM-612 V40.0.021 dla 5530 by marcv (Team PPCT) :D
 65. [5800] Phoenix
 66. C6 RM-612 V40.0.021 dla 5800 by Bojar (Team PPCT) :D
 67. [5800] Droid Legacy ..:Update 14.06.2011:..
 68. Precious ANNA
 69. [5800] Droid^2
 70. [5800] Droid^1
 71. [5800]52.0.020.C6 Precious^4
 72. [5530]V32 Clean Edition
 73. [5800] Starlight^2
 74. [5530]V32 NewLive v2 by danio18066
 75. [5800]52.0.020.C6 GreenHornet^4
 76. [5800] Starlight^1
 77. [5800]52.0.020.C6 GreenHornet^3 update 24.04.2011r
 78. [5800] Propane^2 ..:UPDATE 25.04.2011 HOT FIX:..
 79. [5530]V32 NewLive by danio18066
 80. [5800]52.0.020.C6 GreenHornet^3 update 17.04.2011r
 81. [5800] Propane
 82. [5230] v40.6.003 By PatrykTgk
 83. [5800]52.0.020.C6 GreenHornet^3 update 12.03.2011
 84. [5800]v52.0.007 XpressUltimate
 85. [5800] Revenge^6 ..:The Final Version:.. !!!HOT FIX!!!
 86. [5800] 52.0.020C6 TouchTheFireEvo Update 20.02.2011
 87. [5800]v52.0.015.C6-00 Black Funeral
 88. [5800] Revenge^1 ..:UPDATE 19.02.2011:..
 89. [C6-00]v20.0.042.Extended by LuziQ
 90. [5800] 5800^C6 SuperNoVa ..: UPDATE 30.01.2011:..
 91. [5530] v32.0.007.C6-00 by LuziQ
 92. [5800] v52.0.010.C6-00 by LuziQ !!UPDATE!! 08.01.2011
 93. [5800] v52.0.007 Celer 1.2 by Gruchi
 94. [5800] v52.0.007.justClean
 95. [5530] 5530&C6 ThunderStorm
 96. Instrukcja wgrywania softu z [email protected]
 97. [5800] v51.0.006.C6-00 by LuziQ
 98. Nokia 5800 v51.0.006.C6 by PNHT PL
 99. Instrukcja zmiany Firmware FLASH "JAF" (krok po kroku)