PDA

Zobacz pełną wersję : RIM zapłacił Nokii 65 milionów dolarów tytułem porozumienia patentowego


Potok666
27-12-2012, 13:55
http://www.bbnews.pl/wp-content/uploads/2011/02/nokia-logo.jpg

Kilka dni temu świat obiegła informacja o zakończeniu sporu patentowego pomiędzy producentem BlackBerry a Nokią. Warunki porozumienia były dwa: jednorazowa płatność na rzecz Nokii w nieznanej wtedy wysokości, oraz dalsze płatności licencyjne za korzystanie przez RIM z patentów fińskiej korporacji.


Dziś poznaliśmy wysokość jednorazowej opłaty, którą Research In Motion zmuszony był przelać Nokii. Według zgłoszenia amerykańskiego odpowiednika Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission; w Polsce od 2006 roku rolę KPWiG pełni Komisja Nadzoru Finansowego – przyp. Redakcji) RIM zapłacił Nokii 65 milionów dolarów.

21 grudnia 2012 Nokia i RIM ogłosiły, że zawarły nowe porozumienie patentowe. Umowa zaowocuje zakończeniem wszystkich sporów patentowych pomiędzy firmami, oraz rezygnacją Nokii z wszystkich nierozpoczętych sporów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Niemczech. Struktura finansowa porozumienia zawiera sumę 50 milionów euro (około 65 milionów dolarów) jednorazowej płatności, która została odnotowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności operacyjnej za trzeci kwartał 2013 roku podatkowego.

Suma 65 milionów dolarów to z jednej strony ogromne pieniądze, z drugiej jednak, w zestawieniu z 2,9 miliarda dolarów posiadanych przez RIM w gotówce, to nadal ogromne pieniądze, ale nie takie, które zachwieją stabilnością producenta BlackBerry. Zwłaszcza, jeśli mają zakończyć spory patentowe, które mogłyby się zakończyć pozytywnie, ale mogły również wygenerować dużo większe koszty w przypadku niekorzystnego dla RIM rozstrzygnięcia.

Research In Motion będzie dodatkowo uiszczał opłaty licencyjne za korzystanie z patentów Nokii. Prawdopodobnie kompromis ten był najlepszym rozwiązaniem dla producenta BlackBerry i najwyraźniej usatysfakcjonował również Nokię.

Wzięte z: bbnews.pl